•  Navigation
  • Spelenderwijs opruimen

    Lenn en Joep zijn samen aan het spelen. Ze hebben de tollen weer ontdekt en spelen een televisieserie na. De jongens gaan zo op in het spel dat ze mijn vraag om het speelgoed op te ruimen niet tot zich nemen. Al meerdere keren heb ik gevraagd of ze mij willen helpen maar ze komen niet. Ik besluit mee te gaan spelen met de jongens en op die manier het opruimen te introduceren. Ik begin mee te spelen en stel mij op als de commandant. Ik daag ze uit voor een nieuwe opdracht ‘het opruimen van het speelgoed.’ Lachend nemen de kinderen de opdracht aan en vermengen het opruimen in hun spel. Het opruimen duurt iets langer dan ik zou willen maar er wordt opgeruimd. Wanneer we alles opruimen geven we elkaar een  high five, de opdracht is geslaagd. 

    In dit voorbeeld maakt de moeder gebruikt van kennis over de hersenen. De hersenen zijn te verdelen in twee stukken die ieder de controle hebben over verschillende functies, toch staan ze ook in verbinding met elkaar. De linkerhersenen helpen ons met logisch, rationeel denken. Wanneer je creatief bezig bent, dus wanneer je aan het spelen bent, dan is je rechterhelft aan het werk. Kinderen gebruiken meer hun rechter hersenhelft. Wanneer kinderen geboren worden dan is er alleen activiteit in de rechter hersenhelft. En tot ongeveer het tiende levensjaar wordt geleidelijk de activiteiten in de linker hersenhelft meer. Ouders zijn in hun communicatie naar kinderen veel bezig met de linkerhelft.  We vragen kinderen veel over wat ze aan het doen zijn, wat ze moeten gaan doen. In het voorbeeld merkt de moeder ook op dat de kinderen geen aandacht hadden voor haar vraag om op te gaan ruimen. Volwassenen starten dus vaker vanuit de linker hersenhelft en jonge kinderen vanuit de rechter hersenhelft. Wanneer de moeder zich verplaatst in de kinderen blijkt er wel degelijk de  mogelijkheid te zijn om het speelgoed op te ruimen. Uiteindelijk is iedereen blij. Zonder ruzie is al het speelgoed opgeruimd.

    In je communicatie met je kind is het dus goed om rekening te houden met de hersenactiviteit.  Door via je communicatie in te spelen op de behoefte van je kind ontstaat er heldere communicatie. Dus wanneer je kind iets moet doen terwijl het aan het spelen is, gebruik dan een spelletje om nader tot elkaar te komen.  Ik wens je heel veel spel plezier.